Barnens kartor ska medverka i den internationella kartkonferensen som anordnas vartannat år av International Cartographic Association, där barn från hela världen bidrar med tecknade kartor under temat "Min plats i dagens värld". 2015 års konferens hålls i augusti i Rio de Janeiro.

Kartorna ska innan dess ställas ut på den svenska konferensen Position 15 på Älvsjömässan i Stockholm den 17-19 mars. Där kommer besökare och en jury att rösta fram de sex bästa bidragen som sedan skickas till Rio. Den svenska tävlingen arrangeras i ett samarbete mellan Kartografiska Sällskapet och Sveriges geologiska undersökning. Kartorna kommer att ha ett geologiskt budskap kombinerat med det internationella temat, till exempel ”Metaller och mineral i min vardag" eller "Min geologiska plats i dagens värld".