Grundvattennivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och i Sörmland. Södra Jämtlands län, Dalarnas län, Värmlands län samt Västra Götalands län har nivåer över eller mycket över de normala. Även Skåne län samt delar av Kalmar län har nivåer över de normala. Övriga delar av Sverige har nivåer nära de normala.

I norra Norrland kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar. 

Grundvattensituationen 

i små magasin

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

Karta över fyllnadsnivån i små magasin i december 2014.  

Fyllnadsnivåer december 2014

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

 Grundvattensituationen i stora magasin

 

 Grundvattennivåer 2014.

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.