Aluminium- och zinkpriserna har stigit kraftig sedan april-maj, även om priserna den senaste veckan har fallit något. Orsaken till ökningen står att finna i ett minskat utbud samtidigt som efterfrågan på dessa metaller varit stark överlag, främst från flyg- och bilindustrin. När det gäller priser på övriga basmetaller samt ädelmetaller har det rått stiltje under sommaren där några av priserna har skvalpat lite upp och ned. Järnmalmspriset har stabiliserats efter en tids nedgång.

Läs mer i Metallprisutveckling augusti 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)