Omslaget till SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013.I vår verksamhetsberättelse berättar vi vidare om hållbar materialförsörjning, om saneringen av ”Sveriges mest förorenade sjö”, geologisk kartläggning av Skånes kust, hur vi använder geofysiska metoder i vår undersökningsverksamhet och mycket annat.
 
I årsredovisningen ger vi framför allt en bild av ekonomi och nyckeltal.

Särtryck av SGUs verksamhetsberättelse 2013 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 (pdf, nytt fönster)

För tryckta exemplar, kontakta vår kundtjänst.