Malmproduktionen i Sverige slog nytt rekord för fjärde året i rad och nådde nästan till 80 miljoner ton. Slutsumman blev 79.1 miljoner ton, en ökning med tio procent sedan året innan. Den största enskilda ökningen svarade järnmalmen för med en ökning på 17 procent, till 37,4 miljoner ton järnmalm, vilket kan jämföras med den högsta noteringen någonsin under 1974 då 44 miljoner ton bröts. Då fanns det 30 järnmalmsgruvor i landet vilket ska jämföras med de fem järnmalmsgruvor som finns idag. Sett till enskilda gruvor så stod järnmalmsproduktionen i Northlands Tapuli-gruva och i Dannemoragruvan för en stor del av uppgången. Produktionen av ickejärnmalm är också den högsta någonsin – 41,7 miljoner ton.

När det gäller metallutvinningen från ickejärnmalmer svarade silvret för en stor ökning. Det skiljde endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle slås. Utvinningen av silver blev 241 ton efter en ökning med tio procent. Även utvinningen av guld ökade, med nio procent, och slutade på 6,5 ton. Mer uppgifter om Sveriges malmproduktion för 2013 redovisas av SGU i 2013 års Bergverksstatisk, som publiceras senare under året.