SGUs genomgång av ekonomin i gruvbranschen visar att branschens sammanlagda omsättning under 2012 landade på drygt 37 miljarder kronor. Under samma år genererade statliga LKAB en vinst på 8,8 miljarder kronor, där 5,5 miljarder gick tillbaka till staten som aktieutdelning. Resten av branschen, de privata gruvbolagen, plockade ut ungefär en miljard kronor av sin vinst i utdelning till sina ägare. En mindre del av denna vinst, mindre än tio procent, gick till svenska bolag med i huvudsak ägare i utlandet, det som en del kallar ”utländska” gruvbolag”. I övrigt avsattes bland annat 600 miljoner kronor till efterbehandling.

Det är dock både missvisande och problematiskt att dela in branscher eller ekonomisk statistik efter utländska eller svenska bolag eftersom många svenskar är storägare i gruvbolag registrerade i utlandet och vice versa. Dessutom är det ett lagkrav att prospektering och gruvdrift i Sverige måste bedrivas via  svenskregistrerade bolag.

Gruvnäringens omsättning, skatter och vinster under 2012. Totalt 37,3 miljarder kronor.

Gruvnäringens omsättning, skatter och vinster under 2012 var totalt 37,3 miljarder kronor.