11 mars 2023

Kungörelse 11 mars

Cementa AB och OX2 AB har hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska svensk kontinentalsockel utanför Gotland.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in. Handlingarna i ärendet finns hos Sveriges geologiska undersökning, Villavägen 18 i Uppsala. Ny information i ärendet kommer att hållas tillgänglig på samma plats. Handlingarna kan även beställas via sgu@sgu.se.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till sgu@sgu.se eller Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala senast 11 april 2023. Ange SGU:s dnr 324-2357/2022.

Senast granskad 2023-03-11