För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
11 juli 2022

Kungörelse 2022-07-11

Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i svensk ekonomisk zon samt i svenskt territorialhav i Kattegatt inför detaljprojektering av en vindkraftpark benämnd Kattegatt Syd. Ansökan prövas av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Verksamheten som beskrivs i ansökan inbegriper geofysiska och geotekniska undersökningar. Den omfattas av kraven på en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvens­beskrivning har getts in.

Ansökningshandlingar i ärendet finns tillgängliga på SGU:s kontor i Uppsala med besöksadress Villavägen 18. Ny information i ärendet kommer att hållas tillgänglig på samma plats. Ansökningshandlingarna kan även beställas via sgu@sgu.se.

Synpunkter med anledning av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in senast den 19 augusti 2022 och skickas skriftligen till sgu@sgu.se eller SGU, Box 670, 751 28 Uppsala. Ange SGU:s dnr 324-648/2022.

Senast granskad 2022-07-11