För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
17 december 2022

Kungörelse 17 december

VA SYD har hos Sveriges geologiska undersökning ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska svensk kontinentalsockel inför anläggande av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in.
Handlingarna i ärendet finns hos Sveriges geologiska undersökning, Villavägen 18, Uppsala.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till sgu@sgu.se eller Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala senast den 31 januari 2023. Ange SGU:s dnr 324-2773/2022.

Senast granskad 2022-12-17