För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
27 december 2022

Kungörelse 27 december

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 20 december 2022 gett Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i svensk ekonomisk zon samt i svenskt sjöterritorium i Kattegatt (dnr 324-2162/2021). Den tillståndsgivna verksamheten inbegriper geofysiska och geotekniska undersökningar. SGU har även godkänt den i ärendet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslutet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på SGU:s kontor i Uppsala med besöksadress Villavägen 18, tel. 018-17 90 00, och kan även beställas via sgu@sgu.se.

Senast granskad 2022-12-27