11 februari 2019

Kungörelse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beviljar tillstånd till sanduttag enligt kontinentalsockellagen.

SGU har den 11 februari 2019 gett Ängelholms kommun tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att inom allmänt vattenområde i Skälderviken, Helsingborgs och Höganäs kommuner, från havsbotten ta ut sammanlagt 75 000 m3 sand inom i beslutet angivet område (dnr 324-1685/2016). Tillståndet har tidsbegränsats och förenats med ett antal villkor. SGU har även godkänt den i ärendet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen. 

Beslutet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på SGU, Villavägen 18, Uppsala, telefon 018-17 90 00.

Läs beslutet här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-02-11