Täkthandläggarutbildning

SGU och Naturvårdsverket håller en utbildning om bergmaterial samt miljöfrågor kopplade till täktverksamhet. Utbildningen riktar sig till täkthandläggare och tillsynspersonal.

Börjar: 4 oktober 2022 09:00

Slutar: 5 oktober 2022 13:00

Syftet med utbildningen är att få kännedom om bergmaterialens egenskaper, utbredning och användning i hållbart samhällsbyggande. Kursen tar även upp relaterade frågor som grundvattenpåverkan och torv som råvara samt frågor om grundvattenberoende ekosystem, artskydd och Natura 2000.

Utbildningen är en tvådagarsutbildning, där första dagen är teoretisk i SGU:s lokaler i Göteborg och andra dagen är praktiskt med besök till en täkt och eventuellt även till ett bergtekniskt laboratorium.

Plats: SGU:s lokaler på Guldhedsgatan 5C i Göteborg.

Pris: Självkostnadspris mellan 1500 kr och 2000 kr per person, beroende på antal deltagare. Kostnaden faktureras efter avslutad utbildning. I priset ingår lunch båda dagarna, fika samt transport till och från täkten.

Sista anmälningsdag: 20 september 2022.

Agenda

4 oktober, 9.00-16.00

 • Behov av bergmaterial i samhället, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Geologiska förutsättningar för utvinning bergmaterial, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Krav på bergets egenskaper, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Övning: Stenar i verkligheten, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Lunch
 • Film: Arbetsmiljö, Buller, Damm, SBMI
 • Grundvatten – resurs och hot, Björn Holgersson, SGU
 • Torv – som råvara, Gustaf Sohlenius, SGU
 • Grundvattenberoende ekosystem, artskydd och Natura 2000, Naturvårdsverket

5 oktober

 • 09.00: avresa med buss till en täkt
 • 13.00: tillbakaresa till Göteborg

Välkommen!

Senast granskad 2022-09-21