Nordiska geologiska vintermötet 2024

Det Nordiska Geologiska Vintermötet arrangeras vartannat år och värdskapet roterar bland de nordiska geologiska föreningarna. 2024 är det Sveriges tur.

Börjar: 10 januari 2024 09:00

Slutar: 12 januari 2024 16:00

Den som skulle vilja ta tillfället i akt och arrangera en specialsession under mötet är välkommen att kontakta: thomas.zack@gu.se, och om du skulle behöva en mindre möteslokal i anslutning till konferensen finns det också sådana möjligheter, kontakta i så fall ordf@geologiskaforeningen.se.

Senast granskad 2023-11-13