Inbjudan - samarbete åtgärdsteknik för marksanering av DDT

SGU och Sveaskog söker samarbete med ett universitet som har intresse av, och förutsättningar för, att vara med och utveckla nya åtgärdstekniker för att sanera mark förorenad med DDT i svenskt klimat.

Börjar: 14 januari 2021 12:15

Slutar: 14 januari 2021 13:00

Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi kommer att berätta mer om problemställningen och tankarna kring ett kommande samarbete.

Infomötet kommer att hållas som ett lunchmöte via Skype, kl 12:15-13:00, torsdagen den 14 januari.

För mer information och hur du anmäler dig klicka här.

Senast granskad 2020-12-02