Almedalen

Bild från SGU-seminarium om råvaruförsörjning av metaller under tidigare år

Foto: SGU

Hållbar och framtidssäker försörjning av innovationskritiska metaller

Försörjningen av innovationskritiska metaller bygger till stor del på import från andra länder. Det kan vara sårbart för samhället och leda till att råvaror produceras under dåliga förhållanden. Men varifrån ska råvarorna som behövs för omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle komma ifrån? Det är några av frågeställningarna som tas upp under ett seminarium i Almedalen som arrangeras av SGU och RISE.

Börjar: 5 juli 2022 11:00

Slutar: 5 juli 2022 11:30

Den svenska omställningen kan med andra ord bidra till en osund utveckling i andra länder. Därtill riskerar Sverige att bli utan de råvaror som behövs för ett koldioxidneutralt samhälle. Hur ser förutsättningarna ut för en mer hållbar och framtidssäker försörjning av dessa råvaror? Kan det vara klokt att minska sårbarheten genom lokal utvinning, och har Sverige de geologiska förutsättningarna för det? Att till de primära strömmarna addera sekundära och tertiära material ger ytterligare fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men var står vi idag, och hur kan dessa bidra i praktiken?

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, Visby

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

Läs mer om kritiska metaller

Senast granskad 2022-06-28