Foto av en person som står framför en bergvägg.

Foto: Henrik Theodorsson, Platåbergens Geopark.

Geoturismworkshop

Hur kan man berätta om geologi? Denna och andra frågor besvarades på geoturismworkshop den 27–28 april på Högskolan i Skövde. Workshopen vände sig till dig som är guide eller som arbetar inom besöksnäringen eller med förmedling på annat sätt. Workshopen var ett samarrangemang mellan SGU och Platåbergens Geopark.

Börjar: 27 april 2023 12:00

Slutar: 28 april 2023 12:30

Senast granskad 2023-05-03