Future Mine & Mineral 2024

Future Mine and Mineral conference arrangeras den 29-30 januari.

Börjar: 29 januari 2024 09:00

Slutar: 30 januari 2024 16:00

Future Mine & Mineral Conference är en internationell gruv- och prospekteringskonferens som arrangeras i Stockholm. Sveriges geologiska undersökning (SGU) deltar på konferensen.

På programmet:

  • Raw Material Policies
  • Exploration Insights
  • Mining operations
  • Sustainable Raw Materials
  • Financing of mineral exploration
  • Arctic Infrastucture
  • AI in mining
  • Critical Raw Materials Act

Läs mer på www.futuremineandmineral.com

Senast granskad 2023-12-01