Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bjuder in till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer av relevans för geovetenskaper med stöd av nationell finansiering.

Börjar: 14 november 2022 13:00

Slutar: 14 november 2022 15:15

Personal från de olika infrastrukturerna kommer att presentera vad de kan tillhandahålla för geovetenskap, antingen nu eller inom en snar framtid. Dessutom presenteras hur användare från akademin samt offentlig och privat sektor kan få tillgång till de olika infrastrukturerna.

Presentationen kommer att följas av ett "öppet hus" där deltagarna kan ställa frågor till infrastrukturpersonalen för att få reda på mer om infrastrukturens kapacitet och hur man får tillgång till den.

Webbinariet kommer att genomföras på engelska.

Plats: Zoom, https://vr-se.zoom.us/j/66828953561?pwd=OUhuZElHN0J1ZUZwWHJJNVExN0FpZz09

Registrering: Webbinariet är kostnadsfritt och ingen registrering behövs, tryck bara på länken ovan så kommer du in på mötet.

Agenda

13:00 Introduktion, Magnus Friberg (VR) och Therese Bejgarn (SGU)

13:10 Presentationer av forskningsinfrastruktur:

14:10 Introduktion till öppet hus, Magnus Friberg

14:15 Öppet hus – frågor och svar med infrastrukturpersonalen

15:15 Öppet hus avslutas

Senast granskad 2022-09-16