Logo för FEM 2023.

FEM – Fennoscandian exploration and mining

Börjar: 31 oktober 2023 08:00

Slutar: 2 november 2023 16:00

SGU deltog på konferensen Fennoscandian Exploration and Mining conference (FEM), den 31 oktober– 2 november i Levi i Finland. På programmet stod bland annat:

  • Analytical methods in geology
  • The hyperspectral mineralogy and applications across the value chain
  • The orogenic gold model (including commonalities and contrasts with occurrences in the Central Lapland Greenstone Belt)

I övrigt fokuserade konferensen på följande ämnen:

  • Mining in Europe – the Minerals act: self-sufficiency and availability of human and monetary resources
  • Exploration and mining technology

Läs mer på FEM:s webbplats

Senast granskad 2023-05-23