Börjar: 6 december 2018 09:30

Slutar: 7 december 2018 16:00

Planering av markanvändning och öppen dialog är avgörande för kommuner med mark där prospektering sker. Gruvdrift är komplicerat och kräver kunskap inom många områden, från geologi och avfallshantering till ekonomisk och social hållbarhet. Gruvdrift ger vårt samhälle material som är nödvändiga för regional, nationell och grön utveckling, men samtidigt finns det en lokal inverkan på miljön. För att undvika konflikter i förhållande till gruvdrift är våra största verktyg dialog och kunskap.

Observera: för att tillmötesgå internationella besökare kommer de tre fristående seminarierna att hållas på engelska, men MineFacts broschyren finns på svenska, engelska och finska.

Invitation to seminars on MineFacts & Innovation critical materials in English 

Seminarium 1: MineFacts – processen från malm till metall

När: 6 december kl. 09:30 - 15:45

Detta seminarium går igenom hur malm från marken blir till metall, hur tillståndsprocessen för gruvor och prospektering går till i Sverige samt hur vår miljö och vårt samhälle påverkas av gruvdrift. MineFacts är ett undervisningspaket som riktar sig främst till kommuner, myndigheter och allmänhet.

För dig som jobbar inom staten, på kommun, är medlem i en ideell organisation, är student eller privatperson och vill:

  • förstå varför vissa områden är intressanta för prospektering och gruvdrift,
  • lära dig om livscykeln för prospektering och en gruva, inklusive tillhörande processer,
  • diskutera hållbarhetsfrågor i samband med prospektering och gruvdrift,
  • ta del av hjälpsamma verktyg och delta i dialog kring interaktionerna mellan en gruva och samhället,
  • få kontakt med personer som delar liknande utmaningar kring gruvdrift.

Seminarium 2: Vårt moderna samhälle och dess viktiga metaller

När: 6 december kl. 16:00 - 17:15

Detta seminarium tar upp frågan om varför vissa råvaror finns på Europeiska kommissionens "kritiska" lista och hur det här är kopplat till t.ex. Agenda 2030. Vi undersöker vidare varför de är avgörande för grön teknik och det moderna samhället. 

För dig som vill veta mer om kritiska råvaror. 

Seminarium 3: Kritiska metaller och mineral för framtidens samhälle

När: 7 december kl. 09:30 - 16:00 (kaffe från kl 09:00)

Detta seminarium erbjuder flera presentationer om kritiska metaller och mineral, deras förekomster, mineralogi och utvecklingspotential.

För dig som är intresserad av malmförekomster av kritiska material. Grundläggande kunskaper i geologi, mineralogi och/eller kemi rekommenderas på grund av det vetenskapliga innehållet i de flesta samtalen.

Anmälan

Det är begränsade platser då varje seminarium har utrymme för max 55 deltagare. På kvällen den 6 december bjuder vi även på middag. Anmälan är obligatorisk och gratis. Vänligen anmäl dig senast den 30 november.  

Middag sker på restaurangen Peppar Peppar i Uppsala på torsdagen den 6 december.

Vid frågor, kontakta Therese Bejgarn.

Läs mer om MineFacts i broschyren:

MineFacts (på svenska)

MineFacts (in English)

MineFacts (suomeksi)