Börjar: 13 november 2018 11:30

Slutar: 14 november 2018 13:00

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har, tillsammans med SGI och SGU, tagit initiativ till Regional kustsamverkan. Båda länens kommuner och enskilda har idag problem att hantera erosion och översvämning, utmaningar som kommer att bli större med en stigande havsnivå.

Sista anmälningsdatum har passerats.

Mer information om workshopen återfinns på Länsstyrelsen i Hallands webbsida.