Börjar: 13 november 2018 12:00

Slutar: 13 november 2018 16:00

OBS!
Tack vare det stora antalet deltagare har vi beslutat att flytta kursen till en annan större lokal i direkt anslutning till SGU. Ny lokal är Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16. (Samma byggnad som SGU.) Även tiden är ändrad till 12.00–16.00.. Programmet och innehållet är samma.

Vi planerar en liknande dag i Göteborg under våren 2019. Inga datum klara än.

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som handläggare på kommunala förvaltningar och bolag.

Vi kommer att ta upp:
Jordarter
Grundvatten
Enskilda avlopp
SGUs data
Tid för frågor/gruppdiskussioner

Kursen äger rum på SGU i Uppsala. Kursen är avgiftsfri. Deltagare bekostar själva sin lunch. Deltagaren står själv för eventuella resor och boendekostnad.

Maxantalet är begränsat till 100personer.

Anmälan sker på:

https://domex.sgu.se/Uppdrag/Sgu00042.nsf/faKursAnmalan?OpenForm&kurs=avlopp2018