Datum

7-8 november 2017

Plats

Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14 i Uppsala. Hitta hit (nytt fönster)

Kostnad

2 700 kr exkl. moms per person inkl. konferensmiddag.

Vid eventuell avbokning debiterar vi halva deltagaravgiften fram till 10 dagar före konferensen. Om du avbokar efter det debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega.

Det kommer också finnas möjlighet att två personer från samma organisation delar på en plats (utan extra kostnad). Ange då i anmälan vem som deltar dag 1 respektive dag 2.

Preliminärt program

Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar, undersökning, modellering, kartläggning, samhällsbyggnad och geoenergi finns med i programmet.

Preliminärt program Grundvattendagarna 2017

Anmälan

Anmäl dig här

I skrivande stund, 11 oktober, finns det ett fåtal platser kvar. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Sista anmälningsdag är framflyttad till 25 oktober.

Student

Vi har fått till 20 extra platser på konferensen, dock utan möjlighet att delta på middagen. Dessa platser har vi reserverat för studenter. Kostnaden blir 650 kr inkl. moms. Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i priset.

Ange i kommentarsfältet i anmälan ovan om du är student.