För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Mineraljakten

Med tävlingen Mineraljakten ville vi framför allt skapa intresse för geologi, mineral och malm. Nya fyndigheter av mineral kan också på sikt leda till nya arbetstillfällen och gruvor.

Mineraljakten gör uppehåll

På grund av bristande ekonomi tvingas SGU göra ett uppehåll med Mineraljakten. Vår målsättning är att kunna fortsätta tävlingen ett annat år så snart finansieringen åter har säkrats.

Mineraljakten startade i Norrbotten 1967 som en årlig tävling där privatpersoner skickade in stenprover för analys med chans att vinna penningpriser. Stenproverna granskades på vårt kontor i Malå som årligen hanterade cirka tusen bidrag. Särskilt intressanta stenprov skickades vidare på kemisk analys. 

Mineraljakten var ett samarbetsprojekt där även Norrlandsfonden, länsstyrelser och kommuner var inblandade. Intresserade privatpersoner kunde få tillgång till kontaktpersoner som kunde bistå med praktiska råd och annan hjälp. Det förekom även utbildningsaktiviteter med mineral- och bergartskännedom samt information om gällande lagar och förordningar inom mineralprospekteringen.

Om Mineraljakten

Leta mineral och lär dig mer om geologi och om de mineral och metaller som används i vårt samhälle, till allt från bestick till cyklar, mobiltelefoner och solceller. Din medverkan i Mineraljakten kan också leda till att få fram värdefulla tillskott av malm, industrimineral eller råvaror för smyckestenstillverkning. Med andra ord, du kan med din insats bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Dessutom har du själv chansen att vinna en penningsumma. Varje år premieras ett tjugotal bidrag. Prispengarna består av en allmän del för hela Sverige och en särskild del för de fem nordligaste länen, där priserna finansieras av Norrlandsfonden.

Totalt skickas cirka tusen stenprover in för granskning varje år. Av dessa prover analyseras cirka tio procent. Av de analyserade proverna väljs de bästa ut och prisbelönas. Dessutom delas särskilda ungdomspriser ut. Mineraljägaren får även en beskrivning över sina insända prover och kan på så vis lära sig mer om geologi.

De senaste åren har Mineraljakten varit finansierad av SGU, industrin, kommuner och Norrlandsfonden. SGU har dessutom under många år haft en övergripande roll gällande de praktiska arrangemangen som provgranskning, dokumentation, fältbesök, information etc.

Mineraljakten en viktig samhällsekonomisk faktor

Prisbelönta mineralfynd

Karta som visar var prisbelönta fynd i Mineraljakten har hittats.

Illustration: SGU.

Prisbelönta mineralfynd

Trots att malm och mineral har brutits under hundratals år i landet finns det fortfarande goda chanser för mineraljägare att hitta nya mineraliseringar. Flera uppslag som hittats av amatörer i Mineraljakten, har i slutänden lett till brytning. Det gäller allt ifrån kvarts och marmor till guldfynd.

Trots ringa ekonomiska möjligheter lyckas mineraljägare varje år hitta nya oväntade och intressanta fynd, ofta i områden som inte prospekteringsföretagen för tillfället har prioriterat. Mineraljägarna behövs som ett oumbärligt komplement till den professionella verksamheten! Det är bakgrunden till att Mineraljakten startade i Norrbottens län 1967.

Vem får delta i Mineraljakten?

Mineraljakten är en tävling enbart för amatörer. Alla som inte under kalenderåret arbetar eller har arbetat med yrkesmässig prospektering kan delta. Privatpersoner med egna prospekteringsföretag räknas som yrkesmässiga. Prover från egna undersökningstillstånd får inte delta i tävlingen.

Result från mineraljakten

Intressanta och prisbelönta mineraljaktsfynd från tidigare års tävlingar finns dokumenterade.

Rapporter med resultat från Mineraljakten

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn