2017

Tillsättning av tjänst som redaktör (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som hydrogeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som projektledare (nytt fönster)

Tillsattning av tjanst som HR administratör, enheten HR (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som maringeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som kvartärgeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geovetare (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som enhetschef för enheten IT (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som enhetschef för enheten Ekonomisk geologi (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som systemutvecklare (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som processägare (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geofysiker (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som gruvingenjör (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som maringeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geolog/utredare (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som maringeolog med inriktning mot habitatkartering (nytt fönster) 

Tillsättning av tjänst som maringeolog med inriktning mot kartering och sjömatning (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som hydrogeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som vikarierande geofysiker/geolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som tekniker/ingenjör (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som fartygskock till S/V Ocean Surveyor (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som avdelningschef på Samhällsplanering i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som teknisk chef (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som GD-assistent vid SGUs kontor i Uppsala (nytt fönster)