Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 250 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. 

På enheten Samhällsplanering jord tar vi fram kunskap och underlag som bidrar till att lösa många av de stora samhällsutmaningarna: till exempel att minska effekten av klimatförändringar, byggande av bostäder och infrastruktur och tillgång till grundvatten av god kvalitet. Vi bidrar med grundläggande jordartsdatabaser i 2D eller 3D, bearbetade tematiska produkter, expertkunskap och utredningar samt stöd till andra myndigheter och kommuner. Underlag för klimatanpassning bygger på information om markens egenskaper som bearbetas och förädlas i olika grad för att bedöma förutsättningar för stranderosion eller skred. Vi söker nu en geovetare som kommer att tillhöra enheten Samhällsplanering jord som idag består av 12 engagerade medarbetare. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att medverka i att sammanställa och bearbeta geologisk information för 3D-modellering. Du kommer också att arbeta med att förbättra jordartsgeologisk information (2D) i Närke och Östergötland och du kommer bidra till utveckling av våra metoder för kartläggning, statistisk bearbetning och modellering i GIS-miljö. Arbetet omfattar fältarbete, tolkning, bearbetning och sammanställning av insamlad geologisk information.

Kompetens

Vi söker dig som: har en högskoleutbildning i geovetenskap med inriktning mot kvartärgeologi eller naturgeografi, gärna en modern utbildning på minst master-nivå, har god GIS kompetens,
har erfarenhet av sammanställning och bearbetning av geologisk information för 2D och 3D modellering,kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift,har körkort för personbil.

Det är meriterande med:
kunskap om samhällsplanering, geoteknik, materialförsörjning och naturresurshushållning,
kunskap om markanvändning, hållbarhetsfrågor och klimatanpassning, erfarenhet av projektledning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du är innovativ, ansvarsfull och har lätt för att lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta med andra.

Om anställningen

Tjänsten är tidsbegränsad på heltid i cirka 6 månader och stationeringsort Uppsala, Göteborg, eller Lund. Ange i din ansökan vilken stationeringsort du är intresserad av.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Anna Hedenström, tfn 018-17 92 30. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, telefon 018-179296 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, telefon 018-179028.

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-20. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.

SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi ser gärna att du lämnar din ansökan via detta system som du når via länken nedan.

Ansök till tjänsten som geovetare

Dnr.: 411-1024/2018