Arbetsuppgifter

SGU samlar in stora mängder hydrogeologiska data. Vi behöver hjälp med undersökningsarbete i fält, företrädesvis i de södra delarna av Sverige, men även med inmatning av uppgifter i våra databaser, bearbetning av vissa dataset och allmän administration. Du arbetar med en erfaren geolog som arbetsledare, men du får räkna med att utföra mycket av arbetsuppgifterna på egen hand. Fältarbetet innebär mycket kontakter med fastighetsägare och du kommer att få intressanta arbetsuppgifter, fina naturupplevelser och mycket frisk luft. Fältarbetet bedrivs i huvudsak veckovis men kortare perioder kan förekomma. Både kontorsarbetet och fältarbetet utgår från våra kontor i Uppsala, Lund, Göteborg.

Kompetens

Vi söker dig som är eller utbildar dig till naturvetare med geologisk inriktning. För extrageologer inom mark och grundvatten krävs fördjupade kunskaper inom hydrogeologi. För databashanteringen vill vi att du har erfarenhet av Arc-GIS, och för fältarbetet är god fysik nödvändigt och körkort för personbil ett krav. Vid arbete i fält kommer du flera gånger dagligen i kontakt med fastighetsägare, vilket innebär att det också är viktigt att du talar svenska.

Om anställningen

Anställningen är en säsongsanställning/visstidsanställning med varaktighet enligt överenskommelse (både sommar och höst kan vara aktuellt).

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till tf. enhetschef Mattias Gustafsson, tfn 046-31 17 91. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, tfn 018-17 92 96 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, tfn 018-17 90 28.

Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2019. Bifoga registerutdrag från universitetet eller examensbevis till din ansökan. Ange i din ansökan om du i huvudsak är intresserad av kontors- eller fältarbete.
SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem.Vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når på länken nedan.

Ansök tjänsten som extrageolog här (öppnas i nytt fönster)

Om SGU 

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Dnr 411-173/2019