På Sveriges geologiska undersökning (SGU) får du möjligheten att sätta dina kunskaper i arbete med att dokumentera och tillhandahålla information om Sveriges jord, berg och grundvatten. Vi behöver din hjälp med att se till att alla har god och långsiktig tillgång till vår information, metadata och dokumentation.

Du kommer att jobba på vår enhet Geodata, och bli kollega med våra databasutvecklare, arkivfunktion och systemutvecklare. Arbetet bedrivs i olika team som också bemannas av systemutvecklare från IT-enheten.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för att utveckla och förvalta den del av vår IT-miljö som är kopplad till SGU:s e-arkivslösning. Miljön utgörs i dagsläget av webbtjänster i PHP, databas i MySQL samt Open Source-programvaror för e-arkivering och arkivredovisning. E-arkivet är också en viktig del i produktionen av geologisk information som publiceringskanal för dokument.

Du kommer även arbeta med att utveckla stöd för en långsiktigt hållbar informationsförsörjning genom bland annat gemensam metadatahantering, länktabeller och stöd för att koppla process-, informations- och datamodeller till annan verksamhet. Du kan också komma att arbeta med andra tvärfunktionella lösningar som term- och begreppshantering och länkregister.

I din roll ingår också att utveckla andra lösningar beroende på vilken geologisk information verksamheten behöver förmedla.

Du kommer att arbeta i och mellan olika typer av team som systemutveckling, databasutveckling, produktutveckling, arkitektur och arkiv.

Kompetens

Vi söker dig som har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling samt dokumenterad erfarenhet av systemutveckling från fler än 3 organisationer.

Du ska ha specialistkunskaper inom:

Programmeringsspråk:

 • PHP
 • Python

Tekniker

 • Elastic search
 • MySQL/MariaDb
 • Nginx
 • Grundläggande Linuxkunskaper

Det är meriterande med erfarenhet av:

 • Objektorienterad PHP (OOP)
 • XML-manipulering i PHP (SimpleXML)
 • Bash
 • Grundläggande GIS
 • Java
 • Postgis/postgres
 • Modellering och dokumentation i UML
 • SQL-server
 • Verktyg/principer för versionshantering

Personliga kvalifikationer

Du ska vara bra på att samarbeta och ha god initiativförmåga. Du ska kunna redogöra för erfarenhet av att arbeta med systemutveckling enligt någon etablerad metodik, samt av att följa fastställda processer. Du ska vara noggrann och kvalitetsinriktad samt kunna arbeta mot tydliga deadlines och releasedatum med löpande avstämningar.

SGU lägger stor vikt vid personlig lämplighet då samarbete och säkerhetsmedvetande är centralt.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidare

Anställningsort: Uppsala

Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För detta krävs svenskt medborgarskap.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Kerstin Johansson på telefon 018-17 92 86.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96  för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2019. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Dnr. 411-2924/2018

Sök tjänsten som erfaren systemutvecklare (nytt fönster)

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.