Mer på vår webbplats

 • Så styrs SGU

  SGU sorterar under Näringsdepartementet och det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för SGUs verksamhet.

 • Organisation

  Vår organisation är anpassad för att möta samhällets behov av geologisk information.

 • Verksamhet

  Våra olika verksamhetsområden som myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

 • Behandling av personuppgifter

  SGU behandlar personuppgifter om dig som söker anställning på SGU.