Nordvästligt orienterade så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Svangen i Kosterhavets nationalpark.Svangen, Kosterhavets nationalpark. Bilden visar så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Foto: Thomas Eliasson.

De geologiska förhållandena utgör på flera sätt förutsättningar för den unika miljön. Till exempel bidrar de djupa och brant sluttande klippväggarna i Kosterfjorden till en sådan miljö att arter, som annars bara finns långt ute i Atlanten, trivs här.

Geoturistkarta över Kosterhavet

SGU har, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, tagit fram underlag till en geoturistkarta för området. Ett urval av olika geologiskt intressanta lokaler, dels på land, dels på havsbottnen, presenteras på geoturistkartan. Det kan till exempel vara hällområden med intressant berggrund, jättegrytor, isräfflor och områden med strandvallar och skalgrus.

Du hittar "Kosterhavet – Geoturistkarta" på Naturvårdsverkets webbplats under "Publikationer".

Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)