Vaskförekomster i BetterGeo

Är små bitar och fragment av ädelstenar och metaller som har blivit transporterade (ofta av strömmande vatten) från ursprungskällan och avsatts genom sedimentation. Dessa kan förekomma i sand och strömmande vatten i närhet till ursprungskällan. De kan vaskas fram genom användning av en vaskpanna.

Vaskförekomster i moden består av guld och diamanter som återfinns i sandblock vid floderna.

Vaskpanna trä
Vaskpanna trä
Vaskpanna stål
Vaskpanna stål