SGU/BetterGeo (skärmdump)

Metaller och mineral i BetterGeo

Metaller och andra resurser så som mineral, bergarter och grundämnen återfinns i jorden eller berggrunden i olika miljöer. Vi utvinner och förädlar dem till flera olika produkter som vi ofta använder i vår vardag. Vi har introducerat metaller och andra resurser i moden eftersom de är så viktiga för människan. Vi vill göra spelaren medveten om varifrån dessa resurser kommer. Genom relevanta användningsområden för dessa kan vi även visa på samhällsnyttan med dem.

Järn

Järn (Fe)  är en basmetall som kan förekomma i skarn och bandad järnmalm, och dessa block ersätter den tidigare formen av järnmalmsblock från Vanilla.

Funktioner: Järn används i recepten till att göra stål, vaskpanna och litiumbatterier.

Järn
 Järn
Järntacka
Järntacka

Koppar

Koppar (Cu) är en basmetall som kan förekomma i skarn, basalt och gabbro vilka i moden är nya kopparkällor som ersätter den tidigare kopparmalmen red stone ore från Vanilla. Man kan få en indikation på var koppar finns genom att blomman fjällnejlika växer i jorden ovanför fyndigheten om den är ytlig. Fjällnejlika kan även växa där kopparen ligger djupare ner, men desto djupare kopparfyndigheten finns desto mindre chans att det växer en fjällnejlika ovanför.

Funktioner: Koppar används i recepten till att göra legeringar, den magnetiska kompassen, monstervarnaren och batteriladdaren.

Koppar
Koppar
Kopparblock
Block av koppar
Gabbroblock med koppar

Gabbroblock med koppar

Koppar i block av gabbro
Viscaria, blomma som växer vid kopparförekomster
Fjällnejlika

Guld

Guld (Au) är en övergångsmetall som kan förekomma i kvartsgångar eller i sand (vaskförekomst).

Guldbit
Guld
Guldtacka
Guldtacka

Tantal

Tantal (Ta) är en övergångsmetall som kan förekomma i pegmatitgångar.

Funktion: Används i receptet för att bygga hjärtstartaren.

Tantalbit
Tantal
Tantaltacka
Tantaltacka
Block med tantal
Block av tantal

Titan

Titan (Ti) är en övergångsmetall som kan förekomma i gabbro.

Funktioner: I recept till hjärtstartaren och jet pack.

Titantacka
Titantacka
Gabbroblock med titan

Gabbroblock med titan

Block av gabbro med titan

Silver

Silver (Ag) är en ädelmetall som kan förekomma i kvartsgångar där det finns guld. 

Silver
Silver
Silvertacka
Silvertacka

Volfram

Volfram (W) är en övergångsmetall som kan förekomma i skarn.

Funktion: I recept till att göra stål i legeringsugnen.

Volfram
Volfram
Volframtacka
Volframtacka

Litium

Litium (Li) är en alkalimetall som kan förekomma i pegmatitgångar.

Funktion: Litium har ett brett användningsområde eftersom att det ingår i receptet för litiumbatterier. Litiumbatterier används till många produkter: hjärtstartaren, jet pack och monstervarnaren.

Litium
Litium
Litiumtacka
Litiumtacka

Tenn

Tenn (Sn) är en metal som kan förekomma i pegmatitgångar.

Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen.

Tenn
Tenn
Tenntacka
Tenntacka

Zinkblände

Zinkblände är ett mineral som innehåller zink och kan förekomma i marmor.

Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen.

Zinkblände
Zinkblände
Zinktacka
Zinktacka

Fältspat

Fältspat är ett mineral som förekommer i bergarterna granit och pegmatit.

Funktion:  Används som byggsten i smältverket.

Fältspat
Fältspat
Fältspatsblock
Fältspatsblock

Bauxit

Bauxit är en aluminiumrik jordart som bildas i tropiska miljöer på grund av påföljande kemisk vittring av underliggande bergarter. I moden hittar man bauxit i stora sammanhållna massor ovanför granit och bredvid eller omringat av kalksten, skiffer eller gnejs i tropiska miljöer. Bauxit är en av de större källorna till aluminium, både i verkligheten och i moden.

Funktion: Källa till aluminium, som används för att skapa ett jet pack i moden.

Bauxitblock
Bauxitblock

Aluminium

Aluminium (Al) är en basmetall som kan utvinnas ur bauxit.

Funktion: Är en del av receptet för att skapa ett jet pack.

Aluminiumtacka
Aluminiumtacka

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REEs) är grundämnen som generellt återfinns i lägre koncentrationer i jordskorpan. I verkligheten är jordartsmetallerna en grupp bestående av 17 grundämnen. I moden har vi inte namngett dem individuellt, istället kallar vi dem som grupp för sällsynta jordartsmetaller. De förekommer som 6 olika och har olika färg i moden. Detta är en förenkling som syftar till att visa att det finns olika jordartsmetaller utan att namnge dem eller att ta med alla 17. I moden kan man hitta sällsynta jordartsmetaller i skarn djupt ner i jordskorpan eller mellan olika biomes (plattgränser mellan spelets olika miljöer). I smältverket kommer man kunna göra REE-tackor som sedan blir användbara i olika recept. Tackorna har precis som själva fyndigheterna olika färger.

Funktioner: Sällsynta jordartsmetaller ingår i recepten för att bygga hjärtstartaren och batteriladdaren.

REE-fyndigheter
REE-fyndigheter 
REE-tackor
REE-tackor

Kol

Kol (C) är ett av grundämnena som finns i Vanilla där det förekommer som kolmalm. I moden hittar man kol som resurs i sandsten och kalksten. 

Funktion: Bränsle.

Kol
Kol
Block av kol
Block av kol
Kol i block av kalksten
Kol i block av kalksten

Kol i block av sandsten
Kol i block av sandsten
Träkol
Träkol