Gruvor och malmproduktion

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm. 2016 produceras det cirka 75 miljoner ton från 15 gruvor. Därav var 32 miljoner ton järnmalm och 43 miljoner ton icke järnmalm.

 

Diagram som visar antalet gruvor och produktion i gruvor under perioden 1900-2016

Gruvnäringens ekonomi

Gruvnäringen bröt den sjunkande omsättningstrenden 2016 genom en ökad omsättning på 20 procent till nästan 30 miljarder kronor. Rekordåret var 2011 med en omsättning på nästan 45 miljarder kronor.

Vinsterna 2016 blev 1,5 miljarder kronor vilket är en kraftig förbättring från 2014 och 2015 då branschen totalt sett gick med förlust. Förlusten berodde mest på konkursen i de nystartade gruvorna Dannemora och Tapuli (Pajala). 

Diagrammet visar gruvnäringens ekonomiska utveckling 2011 - 2016 och baseras på sammanställning av bolagens årsredovisningar. 

Sysselsättning

Sedan 60-talet har antalet sysselsatta sjunkit, från toppnotering runt 16 000 personer till 4 000 i början av 2000-talet. Sysselsättningen 2016 inom gruvbranschen minskade med tre procent jämfört med 2015, till 6 700 personer, varav 16 % var kvinnor.

Bergverksstatistik 2016 (nytt fönster)