Rapportserien riktar sig till myndigheter, företag, organisationer, studerande och enskilda som har ett intresse av att följa utvecklingen på mineralmarknaderna samt att få en fördjupning kring olika metaller som är viktiga i vårt samhälle. Totalt sett har 50 nummer utgivets sedan det första som kom ut i maj 1988.

Mineralmarknaden 1999 – 2019 kan laddas ned som pdf-fil. De innehåller enbart temadelen. Samtliga nummer kan, i mån de finns kvar, beställas som tryckt publikation via SGUs kundtjänst.

2019:1 Mineralmarknaden, 2019 (Tema: Järn och stål)
2016:2 Mineralmarknaden, 2015 (Tema: Energimetaller)
2011:1 Mineralmarknaden, april 2011 (Tema: Specialmetaller)
2009:4 Mineralmarknaden, december 2009 (Tema: Guld)
2009:2 Mineralmarknaden, juni 2009 (Tema Litium)
2008:4 Mineralmarknaden, december 2008 (Tema: Molybden)
2008:1 Mineralmarknaden, mars 2008 (Tema Wolfram)
2007:1 Mineralmarknaden, april 2007 (Tema Nickel)
2006:4 Mineralmarknaden, dec 2006 (Tema Niob och tantal)
2006:1 Mineralmarknaden, maj 2006 (Tema Bly)
2005:4 Mineralmarknaden, oktober 2005 (Tema Arsenik)
2005:1 Mineralmarknaden, april 2005 (Tema Aluminium)
2004:5 Mineralmarknaden, december 2004 (Tema Zink)
2004:4 Mineralmarknaden, oktober 2004
2004:2 Mineralmarknaden, juni 2004
2003:5 Mineralmarknaden, december 2003 (Tema Koppar)
2003:3 Mineralmarknaden, september 2003 (Tema Uran)
2003:2 Mineralmarknaden, juni 2003 (Tema Indium, gallium & germanium)
2002:4 Mineralmarknaden, november 2002 (Tema Stål)
2002:1 Mineralmarknaden, april 2002 (Tema Järnmalm)
2001:4 Mineralmarknaden, december 2001
2001:2 Mineralmarknaden, juni 2001 (Tema Platina metallerna)
2000:4 Mineralmarknaden, december 2000 (Tema Magnesium)
1999:4 Mineralmarknaden, december 1999 (Tema Silver)
1999:2 Mineralmarknaden, juni 1999 (Tema Titan)
1998:4 Industriella mineral och bergarter – en branschutredning
1998:3 Järnmalmsrevy 1997
1997:4 Järnmalmsrevy 1996
1997:1 Mineralmarknaden, januari 1997 (Tema Guld)
1996:5 Järnmalmsrevy 1995
1996:4 Mineralmarknaden, juni 1996 (Tema Diamanter del II)
1996:1 Mineralmarknaden, mars 1996 (Tema Diamanter)
1995:6 Mineralmarknaden, december 1995 (Tema Selen och Tellur)
1995:5 Mineralmarknaden, oktober 1995 (Tema Bly)
1995:3 Järnmalmsrevy 1994
1995:1 Mineralmarknaden, mars 1995 (Tema Zirkonium)
1994:8 Mineralmarknaden, december 1994 (Tema Aluminium)
1994:4 Mineralmarknaden, juni 1994 (Tema Koppar)
1994:2 Järnmalmsrevy 1993
1994:1 Mineralmarknaden, mars 1994 (Tema Molybden)
1993:3 Mineralmarknaden, november 1993 (Tema Nickel)
1993:2 Järnmalmsrevy 1992
1993:1 Mineralmarknaden, maj 1993 (Tema Zink)
1992:6 Mineralmarknaden, december 1992 (Tema Industrimineral)
1992:3 Mineralmarknaden, juni 1992 (Tema Mangan)
1992:2 Järnmalmsrevy 1991
1992:1 Mineralmarknaden, februari 1992 (Tema Kobolt)
1991:5 Mineralmarknaden, september 1991 (Tema Tenn)
1991:4 Järnmalmsrevy 1989-1990
1991:2 Mineralmarknaden, juni 1991 (Tema Kvicksilver)
1991:1 Mineralmarknaden, februari 1991 (Tema Krom)
1990:6 Mineralmarknaden, november 1990 (Tema: Irak/Kuwait; Kina)
1990:3 Mineralmarknaden, juni 1990 (Tema Litium)
1990:2 Mineralmarknaden, februari 1990 (Tema Sällsynta Jordartsmetaller)
1989:5 Mineralmarknaden, september 1989 (Tema Volfram)
1989:4 Mineralmarknaden, maj 1989 (Tema Diamanter)
1989:3 Järnmalmsrevy 1988
1989:1 Mineralmarknaden, januari 1989 (Tema Platina)
1988:4 Mineralmarknaden, september 1988
1988:2 Mineralmarknaden, maj 1988
1988:1 Järnmalmsrevy 1987