För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Karta över kritiska metaller och mineral – en global översikt

SGU. Lars Norlin och Nikolaos Arvanitidis

Vad är kritiska material?

Tillgången på råvaror är avgörande för EUs tillverkningsindustri. Därför är det också en prioriterad fråga för EU, och kommissionen genomför för närvarande en rad olika åtgärder för att säkerställa en säker, hållbar och ekonomiskt hållbar råvaruförsörjning.

Arbetet sker inom ramen för EU:s råvaruinitiativ. En central del av initiativet handlar om att identifiera vilka metaller och mineral som är kritiska för råvaruförsörjningen. Längre ned på sidan hittar du både en karta som ska ge en global översikt samt länkar där du kan läsa mer om vilka 27 metaller som kommissionen har klassat som kritiska.

Kina mest betydande

Kina är den största producenten för flesta av de utpekade råvarorna, bland annat sällsynta jordartsmetaller, magnesium, volfram, antimon, gallium och germanium.

Flera andra länder har en ledande ställning när det gäller produktionen av specifika råvaror, till exempel Brasilien (niob) och USA (beryllium och helium). Produktionen av platinametaller är koncentrerad till Ryssland (palladium) och Sydafrika (iridium, platina, rodium och rutenium).

En anledning till att försörjningen av flera ämnen bedöms som kritisk, är att produktionen av det aktuella ämnet är geografiskt koncentrerad till en eller ett fåtal platser samtidigt som graden av återvinning och ersättning för samma ämne är låg.

Behovet av vissa metaller och mineral ökar avsevärt

Det finns tydliga globala trender och tendenser som visar att behoven och efterfrågan kommer att öka drastiskt framöver. De nya energiteknologierna inom solceller, elnät, biobränsle kommer att kräva stora mängder av till exempel sällsynta jordartsmetaller, kobolt, rutenium.

För att kunna tillverka så kallade permanenta magneter, som används framför allt till vindkraftverk och elektriska fordon, behövs neodymium (Nd) och praseodymium (Pr) – båda är exempel på sällsynta jordartsmetaller. Behovet av dessa neodymium och praseodymium räknas att öka med ungefär 250 procent under den kommande tioårsperioden. Flera av de sällsynta jordartsmetallerna behövs också för produktion av elfordon; det går åt 1-2 kg mer än vid produktion av konventionella bilar. Att efterfrågan ökar syns också på prisutveckling, till exempel ökade priset på neodymium och praseodymium med cirka 60 procent under perioden juli till och med september 2017

Under 2017 har det sålts cirka 4 miljoner elfordon. År 2030 kommer försäljningen att, enligt prognoserna, vara uppe 50 miljoner per år. Det betyder att för att kunna få fram tillräcklig med bland annat neodymium och praseodymium, behövs betydligt större mängder av sällsynta jordartsmetaller utvinnas. Samma trend gäller även för litium och kobolt.

Ökad brytning i Europa ett alternativ

Det kommer att dröja till 2100 innan återvinningen kan stå för hälften av den mängd av sällsynta jordartsmetaller som vi räknar med att Europa och världen behöver då. Det behövs alternativ. Det alternativ som kommissionen bedömer som mest säkert, ur försörjningssynpunkt, och realistiskt är en ökad gruvdrift i Europa. En europeisk gruvbrytning kan successivt säkerställa tillgångarna av vissa kritiska mineral och metaller och samtidigt begränsa den oetiska och olagliga utvinningen i framför allt Afrika.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en 

Senast granskad: 2018-02-12

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn