För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bor.

Foto: James L Marshall (CC BY 3.0)

Borater

Borater har en mängd användningsområden, bland annat inom glasindustri, stålframställning och rengöringsmedel, men ingen produktion sker inom EU.

Bor (B) är ett halvmetalliskt grundämne som i sin rena form är extremt hårt med hög smältpunkt. Bor förekommer nästan endast i form av borater, inorganiska salter baserade på bor. Användningsområden av borater är främst i framställandet av glas och fiberglas där boraterna ökar styrkan avsevärt. Borater kommer även i användning i keramik, stålframställning och rengöringsmedel. Borater är ofarliga för människor och däggdjur men är giftiga för leddjur. Bor används därför i skyddande konserveringsmedel för trä. Det används även i jordbruk som växtförbättringsmedel. Den stabila isotopen bor-10 används i kärnkraftverk som neutronfångare.

Det är svårt att framställa rent bor från borater, men det går med avancerade metoder. Rent, kristallint bor är nästan lika hårt som diamant (9,5 på Mohs skala jämfört med 10 för diamant) och har en smältpunkt på över 2000 grader Celsius.

Fyndigheter och produktion

Kristallint bor

Kristallint bor

Jurii (CC BY 3.0)

Kristallint bor. Bild: Jurii (CC BY 3.0)

De största fyndigheterna av borater finns i Turkiet och Kalifornien, USA. Det är även här den största produktionen sker. EU importerar i huvudsak borater från Turkiet, omkring 90 procent. Priset på borater hålls relativt stabilt och tillgången verkar öka framöver genom expansioner av verksamheter i främst Turkiet. På grund av boraternas viktiga egenskaper och stora användningsområden så ligger de dock kvar på EUs lista över kritiska material. Detta drivs också av att ingen produktion av borater sker i EU i dagsläget.

Borater är väldigt ovanliga i jordskorpan och inga fyndigheter är kända i Sverige. Ludwigit, ett bor-bärande mineral, har dock hittats på flera platser i Sverige, bland annat i järnmalm både i bergslagen och i de nordliga malmregionerna. En annan plats där boratmineral hittats är i Mossgruvan i Värmland.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn