Grundvattenbildning nuvarande klimat

Bildning av grundvatten är beroende nederbörds- och avdunstningsmönster som i sin tur påverkas av en mängd faktorer – exempelvis temperatur, växtlighet och markegenskaper. Nedan finner du kartor som återger modellerad grundvattenbildning i olika typjordar för normalår och torrår (återkomsttid 10 år). Modelleringarna avspeglar nuvarande klimat och är baserade på data för perioden 1962-2003.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för normalår. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för normalår. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för olika jordarter vid torrår med en återkomsttid på 10 år. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för olika jordarter vid torrår med en återkomsttid på 10 år. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger variationskoefficienten för den modellerade årliga grundvattenbildningen under perioden 1962-2003.

Kartan återger variationskoefficienten för den modellerade årliga grundvattenbildningen under perioden 1962-2003. Variationskoefficienten är ett spridningsmått som motsvaras av standardavvikelsen för en dataserie men omräknad som en procentsats av normalvärdet (medelvärdet). För en normalfördelad dataserie hamnar 68% av utfallen inom en standardavvikelse från normalvärdet. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning fördelat på olika årstider (mm/kvartal).

Kartan återger modellerad grundvattenbildning fördelat på olika årstider (mm/kvartal). Till skillnad från övriga valbara kartor tar beräkningsmodellen inte hänsyn till jordart. Beräkningarna är baserade på perioden 1961–1990. Referens: Omarbetat från Sanner, H. & Grahn, G., 1995: Effektiv nederbörd i Sverige – beräknad med HBV-modellen. Rapport framställd på uppdrag av SGU. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

 

Senast granskad 2018-01-17