Hjälp för att utvärdera grundvattennivåer

Här finns två filmer med tips till dig som jobbar med bedömning och utvärdering av grundvatten. Filmerna hjälper dig att tolka SGU:s information om grundvatten och att utvärdera egna mätserier.

I den första filmen ges en introduktion till SGU:s grundvatteninformation och vad du bör tänka på när du använder den för egna bedömningar. I den andra filmen beskrivs hur du med hjälp av vanliga Excelberäkningar kan utvärdera egna lokala nivådata på liknande sätt som SGU gör i den nationella övervakningen.

 

Ladda ned Excel-dokumentet

Senast granskad 2020-12-10