För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Historiska lägsta grundvattennivåer

Situationen med de låga grundvattennivåerna under åren 2016–2019 har förekommit även tidigare.

Genom de mätningar av grundvattennivåer som utförs inom SGUs grundvattennät sedan 1960-talet går det att se vilka år som har haft ovanligt låga grundvattennivåer. Den period som har flest noteringar av bottenrekord är 1976–1977 följt av 2016–2019 och därefter 1996–1997. Den senaste perioden 2016–2019 drabbade främst de södra delarna av Sverige. I kartorna visas de stationer som utgör underlag till SGUs månadsvisa rapportering av grundvattennivåer, och vilket år som lägsta grundvattennivån har noterats.           

Månadsavvikelse av grundvattennivåer

Utifrån SGUs långa tidsserier av grundvattennivåer går det att ta fram månadsavvikelsen från långtidsmedelvärden. Diagrammen visar hur enskilda månader förhåller sig till långtidsmedelvärden, och hur stor avvikelsen är i meter.

De stationer som visas är belägna i stora grundvattenmagasin och fördelade över landet. Diagrammen visar avvikelsen vid just den platsen, men kan ge en indikation över utvecklingen i andra stora grundvattenmagasin i samma område. Det kan dock förekomma lokala variationer.

Ett tydligt mönster som kan noteras är de historiskt låga grundvattennivåerna under 70- och 90-talet, se t.ex. Böda (7_9) och Sala (20_1) i diagrammen.

 

Senast granskad 2020-10-30

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn