Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker i hela landet i juli men på vissa håll har nivåerna i de små magasinen sjunkit snabbare än normalt. Nivåerna i de större magasinen har i allmänhet sjunkit något på de flesta håll i landet.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I hela Götaland samt i södra och västra Svealand ligger nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. Även i delar av mellersta Norrland är nivåerna lägre än normalt. Resten av Norrland samt norra Svealand har nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där det nu är lägre nivåer än det brukar vara så här års skulle det krävas avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt sett fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i hela landet utom i delar av norra och mellersta Norrland, där de är nära de normala. I delar av östra Götaland och östra Svealand är nivåerna mycket under de normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.