Illustration: Romain Trystram

Illustration: Romain Trystram

Romain Trystram

SAMSPEL

Vi bryter malm, anlägger vägar och tunnlar och borrar brunnar. Mark behövs också för bostads- och friluftsområden, jordbruk, renbete och mycket annat. Många intressen ska samsas!

I det här temat får du lära dig mer om samspelet mellan geologi och samhälle, vårt behov av naturresurser och hur vi kan säkerställa ett hållbart samhälle för framtiden. Vi tittar också på samspelet människor sinsemellan – vilka jobbar med geologirelaterade yrken idag, hur kan vi skapa mer jämställda arbetsplatser och hur gör vi när vi har motstående intressen kring hur marken ska användas?

Nedan listas de övningar och de ämnen och kurser som täcks in i temat. Till varje övning finns en lärarhandledning som ligger under pedagogknappen i det högra hörnet på respektive övningssida.

Tema: Samspel Årskurs 7-9 Gymnasiet
Virtuell fältkurs GEO GEO, NA
Geologi, mineral och ekonomi GEO, SHK GEO, SHK
Markanvändning SHK, GEO, BIO NAK, GEO
Jämställd arbetsplats SHK, HI SHK