Romain Trystram

Tunnlar

Vi spränger och borrar i berg, men inte bara för att utvinna material - ibland vill vi igenom också. Vi avlägsnar bergmaterial och fyller tomrummen med nytt geologiskt material som kopparledningar, spårskenor av stål, stabilitetspålar och nät i metall som skydd för ras och krossat berg till vägbanan

SE BILDER

Fasadsten

Hus ska inte bara skydda för väder och vind, de ska helst också vara snygga och hållbara! Inte konstigt att människan i årtusenden valt att bygga i sten. Viktiga byggnader som kyrkor, slott, parlament och domstolar pryds ofta av fasadsten eller har detaljer i exempelvis marmor, diabas och porfyr.

Betong

Betong är en blandning av cement, grus, sten och vatten och används när man bygger bostadshus, garage, broar, vattentorn, reningsverk och mycket mer. Det går åt åtskilliga ton betong bara för att lägga grunden till ett normalstort hus.

SE BILDER

METALLER OCH MINERAL

Varje dag använder vi massor av metaller och mineral, oftast helt utan att vi tänker på det. Under våra liv kommer vi att använda mer än 800 ton geologiskt material. I den här övningen får du lära dig mer med vårt beroende av geologiska naturresurser.

Kom igång!

Utan att vi tänker på det stöter vi på geologi varje dag. Du kommer använda stora mängder metaller och mineral under din livstid. Järn, som ingår i stål, är den mest använda metallen. Stål hittar du i exempelvis bilar och kylskåp. Ett vanligt mineral är kvarts, som används i bland annat fönsterglas och halvledare. Sammanlagt kommer du att använda över 800 ton metaller och mineral under hela din livstid, det motsvarar vikten av 44 fullsatta stadsbussar! Men självklart kan du också komma i kontakt med geologi genom att helt enkelt ta dig ut i naturen.

Diskussionsfrågor

 • Vad är skillnaden på ett mineral och en metall?
 • Ge exempel på saker i din vardag som innehåller metall och mineral?
Tummnagel för film

Geologen berättar: Metaller och mineral i vår vardag. Lär dig mer om metaller och mineral och hur vi använder dom dagligen!

Uppgift

Se SGU:s film Metaller och mineral i vår vardag och svara på följande frågor: 

 • Nämn tre metaller som finns i din mobiltelefon. Vilka kemiska beteckningar har dessa metaller?
 • Vad är en legering? Är legeringar vanliga? Ge tre exempel!
 • Du kommer använda 15 ton järn, framförallt i form av stål, under din livstid. Omvandla 15 ton till,
  • a: Kilogram, b: hektogram, c: gram, 
 • Förklara vad som menas med att vi är geologiberoende?

Gräv djupare

Arbeta med SveMins broschyr Metaller & mineral (PDF, nytt fönster). Läs följande avsnitt och svara på frågorna nedan.

Metaller och mineral i vår vardag, sidan 4-5

 1. Titta på bilderna och ge exempel på saker som helt eller delvis består av mineral och metall.
 2. Vad är skillnaden mellan järn och stål?
 3. Förklara vad som menas med förädling och ge ett exempel.

Stålframställning, sidan 6-7

 1. Vilken metall är vi bäst på att återanvända, sett till mängd?
 2. Varför är det så enkelt att återanvända järnskrot?
 3. Kan återanvändning täcka vårt globala behov av metaller?
 4. Vad smälter man i en elektrostålugn?

Exit ticket

Berätta om hur man återanvänder järnskrot och vilka fördelar återvinningen har med tanke på människa, samhälle och natur. Räcker det att återvinna eller måste vi producera mer? 

Studie- och yrkesvägledning

Titta på utbildningsvägar för jobb inom gruvindustrin! Branschföreningen SveMins utbildningskarta över vägar till jobb i gruvor samt inom mineral- och metallproduktion i Sverige. Se även filmen till höger, där visar Stockholms Universitet hur några av deras studenter har fortsatt in i arbetslivet.

  

Länkar

SGU (webb): Mineral

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället

SGU (webb): Ordlista

SGU (film): Metaller och mineral i vår vardag

Jernkontoret (film): En film om stål och stålindustrin i Sverige

Uppsala universitet (film): Geovetenskap

SveMin (pdf): Metaller och mineral i människans tjänst

Fler övningar inom samma tema

Vår viktigaste naturresurs

Kartan som verktyg

Att arbeta med geologi

Taggar: Geografi, Teknik, Metaller, Mineral, Vardag, Stål