Illustration som visar jorden i genomskärning.

Illustration: Romain Trystram

Energi

Geologi ger oss energi. Vi driver bilar, maskiner och kraftverk med bland annat fossila bränslen som olja, kol och naturgas. För tillverkning av solceller och vindkraftverk krävs sällsynta jordartsmetaller som utvinns ur berggrunden. Vi hämtar också energi direkt från berget i form av bergvärme.

SE BILDER

Bergmaterial

Ur bergtäkter utvinner vi det bergmaterial som vi behöver för att bygga vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Ungefär hälften av Sveriges bergmaterial går till vägbyggnation. Olika vägar ska hålla för olika typer av trafik. För ett lyckat bygge krävs det kunskaper om vilket bergmaterial som är bäst att använda till vad. Sprängare, maskinförare och geotekniker jobbar bland annat med bergtäkter. 

SE BILDER

Georisker

Marken är inte alltid så stabil som den ser ut. Skred, ras, jordskalv och stranderosion kan exempelvis ha förödande påverkan på samhällen. Det gäller att veta hur och var man ska bygga för att skapa trygga bo- och arbetsplatser för dagens och framtidens samhällen. Bland annat så arbetar geotekniker, geologer och olika ingenjörer med dessa frågor.  

SE BILDER

Forskning

Geologi lär oss om planeten Jordens och livets utveckling. Genom att studera geologiska avlagringar kan forskare hitta ledtrådar om tidigare förhållanden och även spekulera kring hur det kan se ut på andra planeter. Några geovetenskapliga forskningsområden är geomorfologi, paleobiologi, petrologi och astrogeologi.

SE BILDER

ATT ARBETA MED GEOLOGI

I den här övningen får du lära dig mer om olika yrken som finns inom området geologi. Du får även undersöka vilka utbildningsvägar som finns inom geovetenskap. I uppgiften får du intervjua en geovetare - vilka är arbetsuppgifterna och vad tycker hen om sitt arbete.

Kom igång!

Att arbeta med geologi innebär att man kan jobba med en mängd olika uppgifter. Som geovetare kan du arbeta med att kartlägga marken under våra fötter för att ta reda på vad som finns i jordlagren och berggrunden, med att forska om hur istiden påverkade landskapet eller ta fram geologisk information som används när vägar ska byggas och tunnlar borras. Du kan också jobba med vattenskyddsområden, miljöfrågor och havsbottnen.

Det är inte bara geovetare som arbetar med frågor som rör geologi. Civilingenjörer, bergarbetare, GIS-experter, men också jurister, miljö- och hälsoskyddsinspektörer och många andra yrkesgrupper kommer genom sina arbeten i kontakt med frågor där geologin på ett eller annat sätt spelar roll.

Diskussionsfrågor

 • Inom vilka yrken och arbetsuppgifter kan det behövas kunskaper om geologi?
 • Varför är det viktigt att förstå de processer som påverkar naturen/jordklotet?

Tips! Använd dig av arbetsförmedlingens sida om geovetaryrken för att få en bakgrund.

Uppgift

I den här uppgiften får du ta reda på vad det innebär att arbeta som geovetare. Börja med att hitta en person som du kan intervjua. Tänk på att du kan hitta geovetare inom näringslivet, hos kommunen eller en myndighet samt på universitet och högskolor. Här följer några exempel. Du kan hitta geovetare hos:

 • Kommuner
 • Ingenjörsbyråer och konsultbolag
 • Universitet och högskolor
 • Företag inom bergmaterialindustrin
 • Gruv- och prospekteringsbolag
 • Länsstyrelser eller andra statliga myndigheter till exempel med miljövårdsuppgifter.

Förbered dig inför intervjun genom att skriva ner frågor som du vill ställa. Försök till exempel att ta reda på vad personen har för arbetsuppgifter, var personen arbetar, om det ingår resor i jobbet, vad personen har för utbildning och varför hen har valt att arbeta som geovetare.

Tänk på att intervjun kan göras via mail, telefon eller Skype. Om möjligt kan det vara intressant att stämma träff med den du intervjuar på personens arbetsplats. 

Presentation
Efter att du har genomfört intervjun arbetar du med att sammanställa ditt arbete och presentera det som en tidningsartikel. Om du har möjlighet filma intervjun kan du presentera den som ett nyhetsinslag.

Gräv djupare

Gå till antagning.se och undersök vilka utbildningar som finns inom geologi och geovetenskap. Avgränsa din sökning till: geovetenskap och program.

 • Hittar du något program som verkar intressant, i så fall på vilken ort?
 • Kan du ge exempel på andra utbildningar som kan leda till jobb med geologi?
 • Ta reda på mer om att arbeta som geovetare på allastudier.se. Gå in på fliken "Jobb & Lön". Sök på geovetare och läs ”om jobbet”, vilken inriktning låter mest intressant?

Exit ticket

Ge tre exempel på olika yrken inom geovetenskap, var de arbetar (kommun, myndighet, privat etc.) och vad de gör i korthet.

Länkar

SGU (webb): Ordlista

Arbetsförmedlingen (webb): Geovetaryrken

Stockholms universitet (film): Guldläge för geovetare!

SGU (pdf): SGU:s Utbildningskarta

Fler övningar inom samma tema

Vår viktigaste naturresurs

Kartan som verktyg

Metaller och mineral

Taggar: Svenska, Samhällskunskap, Geovetenskap, Yrke, Geolog, Gruvföretag, Studenter, Högskola, Universitet, Infrastruktur, Miljö, Grundvatten