Datum

7-8 november 2017

Plats

Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14 i Uppsala. Hitta hit (nytt fönster)

Kostnad

2 700 kr exkl. moms per person inkl. konferensmiddag.

Vid eventuell avbokning debiterar vi halva deltagaravgiften fram till 10 dagar före konferensen. Om du avbokar efter det debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega.

Det kommer också finnas möjlighet att två personer från samma organisation delar på en plats (utan extra kostnad). Ange då i anmälan vem som deltar dag 1 respektive dag 2.

Preliminärt program

Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar, undersökning, modellering, kartläggning, samhällsbyggnad och geoenergi finns med i programmet.

Preliminärt program Grundvattendagarna 2017

Posters

Det kommer kostnadsfritt att finnas möjlighet för konferensdeltagare att sätta upp posters. Anmäl intresse för detta till grundvattendagarna@sgu.se.

Anmälan

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 6 oktober 2017

Intresset för årets Grundvattendagar verkar vara stort, så försäkra dig om en plats genom att anmäla dig tidigt. I princip gäller först till kvarn. SGU vill dock att så många organisationer som möjligt ska vara representerade vid årets Grundvattendagar. Därför förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet platser för varje organisation om maximalt antal (280 st) anmälningar inkommit inom två veckor från anmälningsstart.