TÄVLING - NY ANLÄGGNING FÖR KOMMUNEN

Vår skoltävling avslutades i december 2016. Vi kommer i början av januari flytta över denna tävlingsuppgift till våra övriga övningar, så välkommen att arbeta med denna övning även om ni inte hann tävla.

Juryns motiveringar och de vinnarna hittar du  här! De vinnande bidragen kommer att läggas ut i januari

Uppgift - skapa en ny anläggning i kommunen

De som bestämmer i kommunen har vänt sig till er och vill ha hjälp. Ni får i uppdrag att bestämma och planera för en ny anläggning i kommunen, till exempel ett badhus, en skidbacke, ett varuhus, ett internetcafé, en tågstation, en nöjespark och så vidare.

Tips! Om ni tidigare har arbetat med uppgifterna ”Samhällsplanering”, ”Kartan som verktyg”, ”Markanvändning” och ”Hållbart samhälle” så har ni mycket goda förutsättningar att arbeta med uppgiften.

A. Kom igång
Börja med att diskutera och komma på en anläggning som ni vill skapa i er kommun. 

 1. Utse en lämplig plats för anläggningen, dels med hjälp av er kännedom av kommunen och dels med hjälp av google maps.
 2. Ange koordinater för platsen (se begrepp, längst ned på sidan)
 3. Beskriv olika lokaliseringsfaktorer (se begrepp, längst ned på sidan)

B. Analysera platsens lämplighet för er anläggning
Undersök platsen med hjälp av SGUs kartvisare:

 • Beskriv med hjälp av kartan vad jordlagret består av på platsen, till exempel lera eller morän.
 • Beskriv även underliggande bergart.
 • Förklara vilken betydelse jordlagrets egenskaper har för uppförandet av er anläggning.
 • Sök också efter annan information för att säkerställa att platsen är lämplig att bygga på. Titta efter naturgivna risker och grundvatten. Exempelvis kan ni med hjälp av kartan för grundvattenmagasin undersöka om SGU har klassat området som ett betydande grundvattenmagasin. 

Avsluta analysen och motivera hur lämplig ni tycker att platsen är. Vilka är era slutsatser?

C. Fältstudie
Besök platsen ni har valt och dokumentera den med fotografier. Saker ni kan undersöka: 

Vad är det för vegetation? 
Är det berg i dagen? 
Är det framkomligt? 
Är det bebyggt? 

Frågor att besvara:

 • Hur används platsen idag?
 • Skiljer sig platsen i verkligheten från vad ni kunde visa med hjälp av kartor och i så fall på vilka sätt?
 • På vilka sätt måste ni förbereda platsen för att bygga er anläggning? Måste exempelvis skog rensas eller byggnader rivas?

D. Hållbart perspektiv
Beskriv hur ni anser att ert projekt bör använda naturresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Exempelvis, vilka material skulle ni använda och hur skulle besökare transportera sig till platsen?

Tävlingsbidraget - skapa en digital presentation 

Presentationen består av fyra delar. Förtydliga gärna era svar med kartor, fotografier, filmer och skisser. Presentationen skall innehålla följande:

Vision

 • Berätta om er anläggning, vad ni vill skapa och varför.
 • Berätta om platsen ni har valt, visa på karta och ange koordinater
 • Beskriv hur platsen används idag
 • Beskriv relevanta lokaliseringsfaktorer

 Analys

 • Vilken betydelse har jord- och berglagrens egenskaper för uppförandet av er anläggning?
 • Presentera eventuell övrig information ni har använt för att säkerställa att platsen är lämplig att bygga på.
 • Berätta vilka kartor ni har använt och hur informationen har hjälpt er i valet av plats för anläggningen.
 • Sammanfatta era slutsatser för platsens lämplighet att uppföra anläggningen på.

En hållbar anläggning

 • Berätta hur ni har tänkt kring hållbarhet för er anläggning.

Övertyga kommunen

 • Avsluta med att berätta om varför ni tycker att kommunen borde satsa på ert förslag.

Lämna in ert tävlingsbidrag

 • Tävlingsbidraget sammanställs i en digital presentation som PowerPoint, keynote eller pdf (ingen begränsning i antal sidor).
 • Max ett tävlingsbidrag per grupp.
 • En klass kan lämna in flera tävlingsbidrag.
 • Bidrag skickas via mail till: geologisk@sgu.se
 • Tunga filer skickas via wetransfer.com
 • Deadline för att lämna in tävlingsbidrag är: 1 december 2016

Inskickade bidrag måste innehålla 

 • Namn på skola och klass
 • Namn på alla elever i gruppen
 • Kontaktuppgifter till en av eleverna i gruppen
 • Kontaktuppgifter till en undervisande lärare

Om tävlingen

Vilka kan delta

 • Elever i årskurs 7-9
 • Elever i gymnasiet

Jury
Juryn består av professionella inom geologi och samhällsbyggande.

Priser

Första, andra och tredje pris delas ut till de bästa bidragen från högstadiet respektive gymnasiet. Priserna går till hela klassen (ej individuella).

Första pris: är en geolog för en dag. En av SGUs geologer kommer till den vinnande klassen, så att elever och lärare kan passa på att ställa kluriga frågor om geologi. Dagen skräddarsys tillsammans med ansvarig lärare och kan innehålla en föreläsningar, ett experiment eller en exkursion i närmiljön. Dessutom vinner klassen en klassuppsättning biobiljetter.

Andra pris: är en klassuppsättning av presentkort på böcker.

Tredje pris: är en klassuppsättning av en ”geologi-goodiebag” med lite smått och gott med geologiskt tema.

Dessutom delar vi ut SGUs stenlådor till samtliga klasser som vinner (en låda per klass).

Deadline
Senaste dag att lämna in ett bidrag är 1 december 2016

Begrepp

Lokaliseringsfaktorer
Faktorer som påverkar val av plats, till exempel:

 • bebyggelse
 • kommunikationer
 • naturområden

Koordinater
Koordinater anger en plats genom att beskriva punkter för longitud och latitud. Du kan ange koordinater så här: högerklicka på platsen i google maps och tryck ”vad finns här”, då ges koordinater ut i form av exempelvis ”59°50'51.0"N 17°37'49.9"E”

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Länkar

Google maps, https://maps.google.se/

SGU kartvisaren, http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/

SGU kartor, http://www.sgu.se/produkter/kartor/

SGU samhällsplanering, http://www.sgu.se/samhallsplanering/

SGU grundvatten, http://www.sgu.se/grundvatten/