JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS

I den här uppgiften får du fundera över vad man kan göra för att ytterligare öka mångfalden inom gruv- och mineralsektorn och på så sätt bidra till mer jämställda arbetsplatser.

Kom igång!

I den här övningen tittar vi på mineral- och gruvindustrin ur ett genusperspektiv. Det är en högteknologisk bransch och jämställdheten i industrin utvecklas i snabb takt. Historiskt sett har gruvnäringen huvudsakligen bestått av manlig arbetskraft. Men en förändring är på gång. Allt fler kvinnor väljer att arbeta i och omkring gruvorna. I den här övningen kommer du få ta fram en annons för att öka mångfalden och jämställdheten på arbetsplatser inom gruvindustrin.

Diskussionsfrågor

  • Vad innebär jämställdhet på en arbetsplats eller i skolan? Varför är det viktigt att sträva efter en jämställd arbetsplats? 
  • Vad innebär mångfald på en arbetsplats eller i skolan? Ge exempel.

Uppgift

Arbeta i grupp och skapa en jobbannons eller en film för att rekrytera personal till ett gruvföretag. Annonsen eller filmen ska ha som mål att rekrytera personal och samtidigt öka mångfalden hos de olika yrkeskategorierna i eller runt en gruva.

Företaget ni gör annonsen för vill att ni utgår från följande:

"På vårt företag ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt."

A.
Börja med att fundera över:

  • Vad jämställdhet och mångfald betyder?
  • Om det finns yrken som enligt dig är typiskt kvinnliga eller manliga? Varför är det så tror du?

B.
Tänk igenom hur du vill att annonsen eller filmen ska se ut.

  • Vilket är ert viktigaste budskap?
  • Finns det andra aspekter av mångfald som ni vill betona i annonsen?

C.
Skapa annonsen eller filmen!

Gräv djupare

Idag vill arbetsgivare skapa attraktiva och jämställda arbetsplatser. Hur tycker du att en sådan arbetsplats ska se ut? Ge gärna konkreta exempel och motivera på vilka sätt ditt förslag skapar en arbetsplats med mångfald som är både attraktiv och jämställd.

Exit ticket

Ge tre exempel på vad du har lärt dig i arbetet med uppgiften. Låt dina exempel handla om mångfald och mineralsektorn.

Studie- och yrkesvägledning

Att arbeta som bergarbetare eller laddare är ett sätt att jobba med geologi! Dessa jobb är mångsidiga då du får åka mellan många olika platser, exempelvis byggen eller täkter, och arbeta både utomhus och inomhus. Vägen till ett jobb inom branschen kan vara direkt från gymnasium, yrkeshögskola eller universitet. Bergmaterial behövs i hela landet för att bygga vägar, broar och hus.

Länkar

SGU (webb): Ordlista

Dagens arbete (tidskrift): Fler kvinnor för en säkrare gruva

Dagens arbete (tidskrift): Prisad kopparjätte

Arbetsmiljöforskning (tidskrift): Fler kvinnor i gruvarbete - det hänger på...

SveMin, (webb): Women in Mining

SVT, Öppet arkiv (film): Gruvarbetare

Sveriges riksdag (webb): Jämställdhetslagen

Fler övningar inom samma tema

Virtuell fältkurs

Geologi, mineral och ekonomi

Markanvändning

Tags: Samhällskunskap, Historia, Genus, Kvinnor, Män, Geologi, Gruva, Jämställdhet, Mångfald