GEOLOGI, MINERAL OCH EKONOMI

Sedan stenåldern har mineral och metaller varit viktiga för civilisation och tillväxt. Än idag prospekterar vi efter nya fyndigheter som kan stärka Sveriges roll som ett av Europas viktigaste gruvländer.

Kom igång!

Landets mineral är en viktig resurs för Sverige. Mineral har brutits i Sverige i över 1000 år. Geologisk information och kunskap om landets tillgångar är en viktig förutsättning för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Tillsammans med stål- och metallverken utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin. Gruvnäringen är Sveriges äldsta industriella verksamhet, med bland annat Garpenbergsgruvan i Dalarna som tillkom redan på 1200-talet. Sverige är idag EUs största producent av järnmalm.

Diskussionsfråga

  • Hur har människan använt geologiska naturresurser, från stenåldern till nutid, vilka material har använts och till vad?
Tummnagel för film

Geologen berättar: EU-kommissionens råvaruinitiativ: Raw materials - the stuff that dreams are made of

Uppgift

I den här uppgiften får du lära dig mer om hur viktiga mineralresurserna är för Sverige. Du ska redovisa var vi bryter malm i Sverige, och sedan göra research på en gruva. Börja med att läsa om Svenska malmgruvor på SGU:s webbplats och ta hjälp av länkarna längre ner på sidan.

A.
Använd en karta för att redovisa var den huvudsakliga produktionen av malm och mineral sker i Sverige. Beskriv också vilka fyndigheter som i huvudsak bryts i de olika områdena.

B.
Välj en svensk gruva där man bryter malm idag och förklara kortfattat hur geologin är kring gruvan med hjälp av frågorna nedan:

  • Tillhör gruvan någon av Sveriges tre malmregioner, i så fall vilken?
  • Är det ett dagbrott eller en underjordsgruva?
  • Vilka metaller, mineral eller ämnen är man ute efter?
  • Kan du hitta information om vad för bergarter som bryts?

C.
Försök att komma på fördelar med att utvinna metaller och mineral i Sverige jämfört med att importera från andra länder. Du kan bland annat tänka på saker som kostnader, arbetsvillkor, miljö och hållbar utveckling.

Gräv djupare

Gör ett arbete där du förklarar vad en gruva innebär för det lokala samhället. Ta exempelvis upp arbetstillfällen, arbetsmiljö, ekonomi och miljö i ditt svar. Eventuellt kan du arbeta vidare med gruvan du valde i uppgift B tidigare i övningen.

Exit ticket

Mycket av det vi använder i vardagen har på ett eller annat sätt koppling till geologi och har vid något tillfälle varit i berggrunden. Ge tre exempel på saker som finns i din vardag som faktiskt har ett geologiskt ursprung.

Tummnagel för film

Geologen berättar: Michaela Åberg Seliö berättar om hennes jobb som gruvgeolog

Studie- och yrkesvägledning

Hur är det egentligen att arbeta i en gruva idag? Idag bedrivs gruvdrift på många platser i Sverige, bland annat i Garpenberg i Dalarna. Här har gruvdrift funnits sedan 1200-talet. Mycket har hänt sedan den tiden, hackor har bytts ut mot maskiner och gruvan har rört sig ner till över en kilometers djup. 

Länkar

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället 

SGU (webb): Sveriges berggrund

SGU (webb): Ordlista

Stockholms universitet (film): Guldläge för geovetare!

Fler övningar inom samma tema

Virtuell fältkurs

Markanvändning

Jämställd arbetsplats

Tags: Geografi, Samhällskunskap, Mineral, Resurser, Bergarter, Metaller, Gruvnäring, Exportindustri, Samhälle, Arbetstillfällen