MINERALNÄRINGENS BETYDELSE

I den här övningen får du lära dig mer om mineralnäringens betydelse för samhället. Du kommer att titta närmare på vilka mineral och metaller vi använder, vilka egenskaper de har och vad vi använder dem till.

Kom igång!

Sverige är ett gruv- och mineralland med stor tillgång på malm och mineral som brutits i över tusen år. Tillgången på malm och mineral har i stor utsträckning bidragit till det välstånd vi har idag i Sverige. Idag använder vi mer mineral och metaller än någonsin!

Diskussionsfråga

  • Tredubbelt så många människor jobbade inom gruvindustrin på 60-talet jämfört med idag, vad tror du minskningen beror på?

Uppgift

Använd länkarna eller sök på nätet nedan för att få hjälp med att lösa uppgifterna.

A.
Beskriv de följande metallernas betydelse för samhället: vad har materialet för egenskaper, till vad används det och ange den kemiska beteckningen?

  • Järn
  • Koppar
  • Guld
  • Silver
  • Zink
  • Bly

B.
Undersök möjligheten att återvinna till exempel koppar och järn. Beskriv även betydelsen av att återvinna dessa ämnen.

Tror du att det räcker med att återvinna metaller eller måste vi bryta och producera nya metaller för att möta den globala efterfrågan?

C.
Förklara kortfattat hur våra naturtillgångar såsom mineral, metaller och grundvatten skapar sysselsättning och tillväxt i Sverige.

Presentation
Förbered en presentation där du med hjälp att illustrationer eller bilder och digital teknik redogör för dina svar på frågorna i uppgiften. 

Gräv djupare

Metaller och mineral är grundläggande för industri och byggsektorn. Det moderna samhället är helt beroende av tillgången till metaller och mineral, som finns i allt från enkla vardagsföremål till avancerad, ny teknik. I den här uppgiften får du ta reda på hur  geologi hänger ihop med till exempel teknik, infrastruktur och boendemiljöer. Tänk efter vad du har runt omkring dig och ta reda på vad som har ursprung i berggrund och jordlager. Ge så många exempel som möjligt.

Skriv en lista där du beskriver vilket material det handlar om och vilket användningsområdet är. Exempel:

  • Granit - köksbänk
  • Kvarts/sand - glas 

Exit ticket

Ge tre exempel på hur vi använder material med geologiskt ursprung i samhället. Ange för varje exempel vilket ämne det gäller. 

På vilket sätt är mineralnäringen betydelsefull för oss i Sverige? Ge minst två exempel. 

Tummnagel för film

SYV: Universitetet i Cambridge berättar om vad geovetenskap, Earth Science, är!

Studie- och yrkesvägledning

Det finns stora möjligheter att studera och arbeta med geologi utomlands! Många program och kurser innehåller fältkurser till andra länder för att studera deras geologi. Genom att undersöka andra platser så kan vi få bättre förståelse för hur vår geologi fungerar!

 

 

 

Länkar

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället

SGU (webb): Svensk gruvnäring

SGU (webb): Svenska malmgruvor

SGU (webb): Ordlista

Näringsliv (tidskrift): Geologins roll i samhället

Arbetsförmedlingen Gruvnäring (webb): För dig som vill jobba i gruvnäringen

Fler övningar inom samma tema

Samhällsplanering

Industrisamhället växer fram

Hållbart samhälle

Kritiska material

Tags: geografi, samhällskunskap, naturkunskap, kemi, gruvor, malm, mineral, välstånd, produkter, metall, malmregioner, sysselsättning, järn, masugn, hållbar utveckling, återvinning, naturlandskap, kulturlandskap, infrastruktur, materialförsörjning, utbildning