KRITISKA MATERIAL

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. I den här uppgiften får du lära dig mer om ett antal material som EU bedömer som kritiska för vårt samhälle.

Kom igång

EU har listat 20 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Dessa kritiska material kan exempelvis ingå i stål, elektriska kretsar eller andra saker som samhället behöver. Materialen väljs ut efter två kriterier: ekonomisk betydelse och tillgång. Ett exempel är kobolt som har en stor ekonomisk betydelse, men ingen betydande produktion inom EU, tillgången är alltså låg. Importberoendet är stort och med osäker tillgång på grund av bland annat politiska osäkerheter så bedöms kobolt som kritiskt.

Diskussionsfrågor

 • Efter vilka kriterier väljer EU ut de kritiska materialen? 

 • Varför, tror du, är det viktigt för EU att definiera och välja ut de kritiska materialen?

Uppgift

Gå in på SGU:s sidor om kritiska material och läs. Välj ett kritiskt material och beskriv:

 • dess viktigaste egenskaper
 • användningsområden
 • fyndigheter i världen och Sverige

Reflektera: Vilka gemensamma nämnare har de olika kritiska materialen? Tänk på exempelvis metall, mineral och samhällsekonomisk betydelse.

Undersök och analysera materialet

 • När upptäcktes materialet och av vem?
 • Beskriv materialets egenskaper med hjälp av partikelmodellen (Youtube, öppnas i nytt fönster).
 • De flesta ämnen uppträder i tre olika tillstånd, fast, flytande och gas. Ett fast ämne som hettas upp övergår i flytande form, vid ytterligare uppvärmning kan materialet övergå i gasform. Varför är det temperaturen som avgör ämnets tillstånd? Finns det andra faktorer som kan påverka?

Gräv djupare

Ladda ned EU-kommissionens rapport om kritiska material (direktlänk till PDF). 

Jobba vidare med det material du valde i föregående uppgift och svara på nedanstående frågor:

 • Till vad används materialet mest och varför väljer man att använda just detta material? Finns det några substitut (material som kan ersätta)?
 • Hur utvinns materialet?
 • Är materialet förnyelsebart, går det att återvinna?
 • Hur påverkar vår användning av materialet miljön och en hållbar utveckling? Fundera på utvinning, återvinning och livslängd på materialet.
Tummnagel för film

Upptäck mer: Se de unika egenskaperna som gallium har!

Upptäck mer

Titta på videon Amazing Gallium! och läs om gallium på SGU:s webbplats . Arbeta sedan med de tillhörande frågorna:

 • Nämn tre egenskaper som gör gallium speciellt.
 • Vilka egenskaper hos gallium och dess föreningar gör att materialet efterfrågas?
 • Vad händer när gallium kommer i kontakt med aluminium under en längre tid? Varför blir det så?

Titta på videon nedan och fundera på följande fråga:

Growing Crystals And Making a Mirror with Gallium

 • Hur och varför bildas galliumkristaller?

Tips! Kristaller har en regelbunden form. Antalet ytor, ytornas form och vinklarna mellan dem styrs av den regelbundna interna strukturen hos dess atomer, joner, eller molekyler.

Redovisa

Avsluta arbetet med kritiska material genom att presentera för varandra. Välj en av dessa former:

 • Grupparbete med tvärgruppsredovisning i smågrupper, en från varje grupp redogör för sitt kritiska material i tvärgruppen.
 • Muntlig presentation, individuellt eller i grupp. Använd gärna exempelvis PowerPoint eller Prezi.

Exit ticket

Vilka är de stora skillnaderna mellan kritiska material och andra material som förekommer i t.ex. tillverkningsindustrin?

Vilka tror du konsekvenserna skulle bli om vi i Sverige inte längre hade tillgång till vissa kritiska material?

Studie- och yrkesvägledning

Läs artikeln från Allt om vetenskap och arbeta sedan med frågorna.

Allt större efterfrågan på ändliga tillgångar: Råvarorna som kan ta slut

 • Ge några exempel på olika metaller och deras användningsområden som nämns i artikeln. Exempel: silver används i elektroniska komponenter och i reflektorer och speglar.
 • Mikael Höök, forskare i Uppsala, menar att vissa framtidstekniker som till exempel solceller för koldioxidfri elektricitet är en utopi. Förklara varför.
 • Vilken betydelse kan råvarorna som nämns i artikeln ha för ett framtida näringsliv och yrkesliv?
 • På vilket sätt är återvinning en framtidsbransch?

Länkar

SGU (webb): Kritiska material

EU kommissionens webbplats om kritiska material: Critical Raw Materials

 

Fler övningar inom samma tema

Mineralnäringens betydelse

Industrisamhället växer fram

Hållbart samhälle

Tags: Kritiska material, Råvaror, EU, Metall, Mineral