INDUSTRISAMHÄLLET VÄXER FRAM

I den här övningen får du lära dig mer om geologins betydelse för industrialiseringen av Sverige. Vi tittar också på framtiden och du får fundera på hur geologin kan bidra till fortsatt industriell utveckling och tillväxt.

Kom igång!

Under 1200-talet la vi grunden för den kommande industrialiseringen genom att börja använda masugnar så vi kunde smälta metaller mer effektivt. Idag används järn och stål, en legering (blandning) av huvudsakligen järn och kol, till det mesta i vårt moderna samhälle, bland annat byggnader, bilar och elektronik. Sverige är 12:a på topplistan av de länder som producerar mest järn i hela världen, och står för 91 procent av järnproduktionen i EU.

Diskussionsfrågor

  • Vad menas med ett industrisamhälle?
  • På vilket sätt har industrialisering och tillväxt bidragit till välstånd i Sverige?
Tummnagel för film

Geologen berättar: Magnus Hellqvist berättar om hur industrisamhället Falun växte fram

Uppgift

Arbeta i grupper. I uppgiften får ni diskutera tre texter nedan. Turas om att ta anteckningar. När ni är färdiga sammanställer ni en kort presentation av vad ni har pratat om och vad ni har kommit fram till. Presentera sedan för de övriga grupperna. Se filmen och använd länkarna nedan som stöd till uppgiften.Diskutera citaten

A.
”Under 1200-talet uppfanns en metod för att smälta järn i masugnar. Masugnar kom att användas i Sverige ända in på 1900-talet.”

- Diskutera på vilka sätt masugnen var betydelsefull för bönderna. Hur tror du masugnarna bidrog till att förändra böndernas arbete? Hur ser en masugn ut idag?

B.
”Sveriges gruvhistoria går tillbaka ända till början av 1000-talet. Mycket av vårt välstånd bygger på de inkomster och den försörjning som Falu gruva och järnmalmerna i Bergslagen givit sedan medeltiden och malmfälten i Väster- och Norrbotten under de senaste hundra åren.”

- Diskutera hur inkomster och försörjning från gruvor bidrar till välstånd. Kan man hitta exempel på detta idag?

C.
”I slutet av år 1924 hittades ett uppseendeväckande malmfynd på Fågelmyren, drygt tre mil nordväst om Skellefteå. Fyndigheten utvecklades till Bolidengruvan. Företaget beslöt att bygga ett eget smältverk. Driften vid smältverket Rönnskär startade i januari 1930 och Boliden AB bildades 1931.”

- Diskutera vad det innebar att företaget byggde ett eget smältverk och på så sätt kunde förädla fyndigheterna i gruvan.

Undersök
Vilka metaller och mineral (SGU, öppnas i nytt fönster) har störst betydelse för Sveriges industri idag?

Gräv djupare

A.
Läs texten om det moderna industrisamhället (Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster) och förklara sedan varför utvinning av malm är viktig för det moderna industrisamhället. Förklara även på vilket sätt geologisk kunskap är viktig för ett modernt industrisamhälle och en hållbar utveckling.

B.
- Diskutera hur geologiska resurser och geologisk kunskap (Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster) kan fortsätta att bidra till industriell utveckling och fortsatt tillväxt?

Exit ticket

Ge några exempel på hur geologiska resurser och kunskaper har bidragit till industrialisering och tillväxt.

Tummnagel för film

SYV: Lär dig mer om geovetenskap på Uppsala Universitet!

Studie- och yrkesvägledning

Ett sätt att börja arbeta med geologi är genom att studera geovetenskap. Utbildningsvalet finns bland annat i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Luleå. Här kan du se en film om vad kandidatprogrammet i geovetenskap på Uppsala Universitet innehåller. Program inom geovetenskap ger en bred utbildning där man får lära sig mycket om naturen och hur den fungerar. I utbildningen ingår även fältstudier både i Sverige och utomlands!

Länkar

SGU (pdf): Under ytan

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället

SGU (webb): Historiska gruvor

SGU (webb): Ordlista

Jernkontoret (film): Masugnen

Naturhistoriska riksmuseet (webb): Geologin och samhället

Naturhistoriska riksmuseet (webb): Malmer och malmbildning

Centrum för Näringslivshistoria (webb): Företagskällan

Stockholms universitet (film): Geovetenskap

Fler övningar inom samma tema

Samhällsplanering

Mineralnäringens betydelse

Hållbart samhälle

Kritiska material

Tags: Geografi, Historia, Samhällskunskap, Tillväxt, Utveckling, Mineralnäring, Industrisamhälle, Geologi, Masugn, Metall, Mineral, Välstånd, Industrialisering